Loading...

Niemiecki dla maturzystów

Aktywne filtry

Niemiecki dla maturzystów | Zajączek Uczy

Z nami się nauczysz

Mówienie

Nauka oraz ćwiczenia doskonalące m.in.:

 • opisywanie ludzi, zwierząt, przedmiotów, miejsc i zjawisk;
 • opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
 • przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości;
 • przedstawianie intencji, marzeń, nadzieje i plany na przyszłość;
 • opisywanie upodobań;
 • wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób;
 • wyrażanie i opisywanie uczuć i emocji;
 • przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań;
 • wyrażanie pewności, przypuszczeń, wątpliwości dotyczących zdarzeń z teraźniejszości i przyszłości;
 • przedstawianie sposobów postępowania (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)
 • stosowanie formalnych lub nieformalnych stylów wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

Słuchanie

Ćwiczenie rozumienie wypowiedzi ustnych m. in.: rozmów, wiadomości, komunikatów, ogłoszeń, instrukcji, relacji, wywiadów, dyskusji, prelekcji, wypowiadanych w naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka, a w szczególności:

 • nauka reagowania na polecenia;
 • określanie głównej myśli wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;
 • określanie intencji nadawcy/autora wypowiedzi;
 • określanie kontekstu wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników);
 • odszukiwanie w wypowiedzi określonych informacji;
 • układanie informacji w określonym porządku;
 • wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych w wypowiedzi

Pisanie

Nauka oraz ćwiczenia pisania wiadomości, e-maili, wpisów na czacie/forum, wpisów na blogu, a w szczególności:

 • przedstawianie siebie i innych osób;
 • nawiązywanie kontaktów towarzyskich; rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy (np. podczas rozmowy na czacie);
 • uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień (np. wypełnianie formularzy/ankiet);
 • wyrażanie swoich opinii i uzasadnianie ich, pytanie o opinie, zgadzanie się lub nie zgadzanie się z opiniami innych osób, wyrażanie wątpliwości;
 • wyrażanie i uzasadnianie swoich upodobania, preferencji, intencji i pragnień, pytanie o upodobania, preferencje, intencje i pragnienia innych osób;
 • składanie życzeń i gratulacji, odpowiadanie na życzenia i gratulacje;
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenia;
 • proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji, zachęcanie;
 • prowadzenie negocjacji w sytuacjach życia codziennego;
 • proszenie o radę i udzielanie rad;
 • pytanie o pozwolenie, udzielanie i odmawianie pozwolenia;
 • tworzenie ostrzeżeń, nakazów, zakazów, instrukcji;
 • wyrażanie próśb oraz zgody lub odmowy spełnienia prośby;
 • wyrażanie uczuć i emocji (np. radość, smutek, niezadowolenie, złość, zdziwienie, nadzieja, obawy, współczucie);
 • stosowanie zwrotów i form grzecznościowych.

Czytanie

Nauka oraz ćwiczenia doskonalące rozumienie wypowiedzi pisemnych, m. in.: listów, e-maili, SMS-y, kartek pocztowych, napisów, broszur, ulotek, jadłospisów, ogłoszeń, rozkładów jazdy, instrukcji, komiksów, artykułów, tekstów narracyjnych, recenzji, wywiadów, wpisów na forach i blogach, tekstów literackich, a w szczególności:

 • nauka określania głównych myśl tekstu lub fragmentu tekstu;
 • nauka rozpoznawania intencji nadawcy/autora tekstu;
 • ćwiczenia doskonalące określanie kontekstu wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację);
 • liczne ćwiczenia na odszukiwanie w tekście określonych informacji
 • nauka rozpoznawania związków między poszczególnymi częściami tekstu;
 • układanie informacji w określonym porządku;
 • doskonalenie wyciągania wniosków wynikających z informacji zawartych w tekście
 • nauka odróżnia informacje o faktach od opinii.

Ponadto, razem z Zajączek Uczy poszerzamy wiedzę oraz rozwiązujemy liczne ćwiczenie doskonalące:

 • wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;
 • świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową;
 • dokonywanie samooceny i wykorzystywanie techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. poprawianie błędów, prowadzenie notatek);
 • stosowanie strategii komunikacyjnych (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategii kompensacyjnych, w przypadku gdy się nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis);
 • świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

 

Poznaj nas lepiej

Język niemiecki dla maturzystów w atrakcyjnej formie

Już sama myśl o egzaminie maturalnym z języka niemieckiego potrafi budzić przeróżne emocje, zarówno pozytywne, jak i te negatywne. W Zajączek Uczy nie ma miejsca na złe emocje, strach, czy obawy przed egzaminem. Nasi lektorzy dokładają wszelkich starań, aby każdego maturzystę przygotować do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowy oraz rozszerzonym (części pisemnej i ustnej). Posiadamy odpowiednie kompetencje, a to sprawia, że przygotowanie do egzaminu jest jeszcze prostsze. Przede wszystkim, zajęcia odbywają się w atmosferze przyjaznej nauce, są dopasowywane do poziomu uczestnika, tak aby każdy spokojnie mógł przygotować się do tego ważnego dnia. Każdy uczeń znajdzie to, czego potrzebuje, a nasi lektorzy zajmą się resztą.

 

Co jest konkretnie na takich lekcjach?

Lekcje z języka niemieckiego dla maturzystów w Zajączek Uczy odbywają się tak często, jak potrzebuje dany uczeń na solidne przygotowanie do egzaminu. Standardowo lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu i każda trwa 60 minut. Każda lekcja odbywa się za pośrednictwem łatwej w obsłudze platformy Google Meets. Wystarczy kliknąć tylko w link, który każdorazowo przed lekcją jest przesyłany przez lektora do ucznia i to właściwie już wszystko. Każdy uczeń w Zajączek Uczy otrzymuje od swojego korepetytora odpowiednio przygotowane dla niego materiały. Podczas lekcji czas poświęcamy niezliczonej ilości ćwiczeń, utrwalających zadania, które pojawiają się na egzaminie maturalnym. Dodatkowo, powtarzamy zagadnienie gramatyczne oraz gromadzimy słownictwo, ułatwiające nie tylko czytanie tekstu, czy słuchanie, a również swobodne tworzenie wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

 

Niemiecki dla maturzystów - czy lekcje spełnią moje oczekiwania?

Jesteśmy w pełni świadomi, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka odgrywa dobrze zdany egzamin maturalny. Dlatego nie próżnujemy i podczas każdej z naszych lekcji robimy co w naszej mocy, aby każdemu naszemu maturzyście wyczerpująco przekazać językowe umiejętności niezbędne podczas egzaminu. Ze swojej strony oferujemy zróżnicowane formy spotkań. Oprócz standardowej (60-minutowej lekcji), mogą Państwo zakupić u nas pakiet korepetycji. Uczniowie mogą każdorazowo dokonywać zakupu przed każdą mającą odbyć się lekcją lub skorzystać z o wiele wygodniejszej i korzystniejszej cenowo formy, czyli zakupu pakietu, odpowiednio pakietu 8 lekcji lub pakietu 12 lekcji języka niemieckiego dla maturzystów. Warto zaznaczyć, iż przy zakupie pakietu, po jego zakończeniu, nic nie stoi na przeszkodzie by kontynuować naukę i dokonać zakupu kolejnego pakietu.

 

Każdorazowo przed zajęciami opracowujemy zróżnicowane materiały ułatwiające naukę i udostępniamy je naszym uczniom przed każdą lekcją. W ten sposób uczeń ma możliwość nie tylko aktywnej nauki w trakcie korepetycji, ale też przejrzenia sobie ich na spokojnie w dowolnym momencie (nawet po ukończeniu kursu). Termin zajęć ustalamy wspólnie, zajęcia mogą odbywać się zarówno wczesnym rankiem, jak również bardzo późnym wieczorem.

Nasz blog

Witamy nowych uczniów, którzy co dopiero zaczęli naukę w Zajączek Uczy oraz gratulujemy...

Zobacz więcej

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota January February March April May June July August September October November December

Frauentag 2023

Najlepsze życzenia dla wszystkich Kobiet od zespołu Zajączek Uczy!

Zobacz więcej

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota January February March April May June July August September October November December
Zobacz więcej wpisów