Loading...

Niemiecki dla maturzystów

Aktywne filtry

Niemiecki dla maturzystów | Zajączek Uczy

Z nami się nauczysz

Mówienie

Nauka oraz ćwiczenia doskonalące m.in.:

 • opisywanie ludzi, zwierząt, przedmiotów, miejsc i zjawisk;
 • opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
 • przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości;
 • przedstawianie intencji, marzeń, nadzieje i plany na przyszłość;
 • opisywanie upodobań;
 • wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób;
 • wyrażanie i opisywanie uczuć i emocji;
 • przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań;
 • wyrażanie pewności, przypuszczeń, wątpliwości dotyczących zdarzeń z teraźniejszości i przyszłości;
 • przedstawianie sposobów postępowania (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)
 • stosowanie formalnych lub nieformalnych stylów wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

Słuchanie

Ćwiczenie rozumienie wypowiedzi ustnych m. in.: rozmów, wiadomości, komunikatów, ogłoszeń, instrukcji, relacji, wywiadów, dyskusji, prelekcji, wypowiadanych w naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka, a w szczególności:

 • nauka reagowania na polecenia;
 • określanie głównej myśli wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;
 • określanie intencji nadawcy/autora wypowiedzi;
 • określanie kontekstu wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników);
 • odszukiwanie w wypowiedzi określonych informacji;
 • układanie informacji w określonym porządku;
 • wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych w wypowiedzi

Pisanie

Nauka oraz ćwiczenia pisania wiadomości, e-maili, wpisów na czacie/forum, wpisów na blogu, a w szczególności:

 • przedstawianie siebie i innych osób;
 • nawiązywanie kontaktów towarzyskich; rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy (np. podczas rozmowy na czacie);
 • uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień (np. wypełnianie formularzy/ankiet);
 • wyrażanie swoich opinii i uzasadnianie ich, pytanie o opinie, zgadzanie się lub nie zgadzanie się z opiniami innych osób, wyrażanie wątpliwości;
 • wyrażanie i uzasadnianie swoich upodobania, preferencji, intencji i pragnień, pytanie o upodobania, preferencje, intencje i pragnienia innych osób;
 • składanie życzeń i gratulacji, odpowiadanie na życzenia i gratulacje;
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenia;
 • proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji, zachęcanie;
 • prowadzenie negocjacji w sytuacjach życia codziennego;
 • proszenie o radę i udzielanie rad;
 • pytanie o pozwolenie, udzielanie i odmawianie pozwolenia;
 • tworzenie ostrzeżeń, nakazów, zakazów, instrukcji;
 • wyrażanie próśb oraz zgody lub odmowy spełnienia prośby;
 • wyrażanie uczuć i emocji (np. radość, smutek, niezadowolenie, złość, zdziwienie, nadzieja, obawy, współczucie);
 • stosowanie zwrotów i form grzecznościowych.

Czytanie

Nauka oraz ćwiczenia doskonalące rozumienie wypowiedzi pisemnych, m. in.: listów, e-maili, SMS-y, kartek pocztowych, napisów, broszur, ulotek, jadłospisów, ogłoszeń, rozkładów jazdy, instrukcji, komiksów, artykułów, tekstów narracyjnych, recenzji, wywiadów, wpisów na forach i blogach, tekstów literackich, a w szczególności:

 • nauka określania głównych myśl tekstu lub fragmentu tekstu;
 • nauka rozpoznawania intencji nadawcy/autora tekstu;
 • ćwiczenia doskonalące określanie kontekstu wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację);
 • liczne ćwiczenia na odszukiwanie w tekście określonych informacji
 • nauka rozpoznawania związków między poszczególnymi częściami tekstu;
 • układanie informacji w określonym porządku;
 • doskonalenie wyciągania wniosków wynikających z informacji zawartych w tekście
 • nauka odróżnia informacje o faktach od opinii.

Ponadto, razem z Zajączek Uczy poszerzamy wiedzę oraz rozwiązujemy liczne ćwiczenie doskonalące:

 • wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;
 • świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową;
 • dokonywanie samooceny i wykorzystywanie techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. poprawianie błędów, prowadzenie notatek);
 • stosowanie strategii komunikacyjnych (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategii kompensacyjnych, w przypadku gdy się nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis);
 • świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

 

Poznaj nas lepiej

Język niemiecki dla maturzystów w atrakcyjnej formie

Już sama myśl o egzaminie maturalnym z języka niemieckiego potrafi budzić przeróżne emocje, zarówno pozytywne, jak i te negatywne. W Zajączek Uczy nie ma miejsca na złe emocje, strach, czy obawy przed egzaminem. Nasi lektorzy dokładają wszelkich starań, aby każdego maturzystę przygotować do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowy oraz rozszerzonym (części pisemnej i ustnej). Posiadamy odpowiednie kompetencje, a to sprawia, że przygotowanie do egzaminu jest jeszcze prostsze. Przede wszystkim, zajęcia odbywają się w atmosferze przyjaznej nauce, są dopasowywane do poziomu uczestnika, tak aby każdy spokojnie mógł przygotować się do tego ważnego dnia. Każdy uczeń znajdzie to, czego potrzebuje, a nasi lektorzy zajmą się resztą.

 

Co jest konkretnie na takich lekcjach?

Lekcje z języka niemieckiego dla maturzystów w Zajączek Uczy odbywają się tak często, jak potrzebuje dany uczeń na solidne przygotowanie do egzaminu. Standardowo lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu i każda trwa 60 minut. Każda lekcja odbywa się za pośrednictwem łatwej w obsłudze platformy Google Meets. Wystarczy kliknąć tylko w link, który każdorazowo przed lekcją jest przesyłany przez lektora do ucznia i to właściwie już wszystko. Każdy uczeń w Zajączek Uczy otrzymuje od swojego korepetytora odpowiednio przygotowane dla niego materiały. Podczas lekcji czas poświęcamy niezliczonej ilości ćwiczeń, utrwalających zadania, które pojawiają się na egzaminie maturalnym. Dodatkowo, powtarzamy zagadnienie gramatyczne oraz gromadzimy słownictwo, ułatwiające nie tylko czytanie tekstu, czy słuchanie, a również swobodne tworzenie wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

 

Niemiecki dla maturzystów – przygotuj się razem z nami!

Matura jest słowem, które u niejednego młodego człowieka wzbudza stres. Napisanie tego egzaminu na wysoki wynik jest głównym marzeniem wielu przyszłych maturzystów. Każdy z przedmiotów do nauczenia jest trudny, ale języki są szczególnie specyficzne. Jeśli zamierzasz zdawać maturę z języka niemieckiego to z pewnością pragniesz zdobyć odpowiednią wiedzę, aby napisać egzamin dojrzałości na jak największą ilość punktów bez zbędnego stresu. Zajączek Uczy może spełnić Twoje marzenie! Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest gruntowne przygotowanie we wszystkich aspektach nauki języka. Dbamy o opanowanie zarówno słuchania, pisania i mówienia do perfekcji. Dzięki nam będziesz w stanie napisać maturę na 100% i tym samym otworzyć sobie drogę do najlepszych uczelni niemieckojęzycznych. Dodatkowo bez problemu zdołasz znaleźć pracę dzięki tak dużej znajomości języka. Nie czekaj i zagwarantuj sobie wysoki wynik dzięki nauce w Zajączek Uczy!

 

Dzięki naszym lekcjom nie będziesz musiał się martwić o wynik egzaminu!

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wiele stresu i presji wywołuje matura. Wielu młodych ludzi stawia sobie wysokie oczekiwania na zdobycie konkretnego wyniku. Im wyższy, tym większa szansa na zdobycie miejsca na upragnionym kierunku na uczelni i w przyszłości – dobrej pracy z atrakcyjnym wynagrodzeniem. Często jednak niepokojącym faktem jest, że wiele osób przed egzaminami zaczyna za bardzo obarczać się nauką – długie godziny pracy mogą prowadzić do spotęgowania stresu, a co gorsza do wyczerpania organizmu. Obowiązek długiej i trudnej nauki niemieckiego, bez gwarancji osiągnięcia wymarzonego wyniku jest trudny – możemy Ci pomóc i sprawić, aby nauka przebiegała w miłej i spokojnej atmosferze. W Zajączek Uczy oferujemy wykup zarówno pojedynczych lekcji, jak i pakietów, podczas których opanujesz całość wymaganego materiału. Nasi lektorzy zadbają o przygotowanie Cię do matury tak, abyś nie musiał poświęcać wiele czasu poza lekcjami na dodatkową naukę i mógł skupić się też na innych przedmiotach.

Bardzo ważne jest zachowanie uwagi podczas pisania egzaminu. Dobrym pomysłem przed maturą jest rozpoczęcie pracy nad umiejętnością skoncentrowania się na jednym zadaniu i nie dopuszczania do rozpraszania uwagi. Jest to trudne, ale osiągalne. Równie istotne jest dbanie o odpowiednią ilość snu – jego brak negatywnie wpływa zarówno na zdolność przyswajania wiedzy, jak i skupienia podczas robienia zadań. W przygotowywaniu do tak ważnego wydarzenia warto zadbać o dobry plan, aby każdemu przedmiotowi poświęcić odpowiednią ilość czasu. Na naszym niemieckim dla maturzystów zwracamy na to uwagę i oprócz nauki samego języka dajemy naszym uczniom wskazówki, jak dobrze zorganizować czas na naukę.

Wchodzenie w okres maturalny to dla większości młodych ludzi czas wzmożonego napięcia i nerwowości. W tym momencie ich wiedza i umiejętności zostają wystawione na próbę, w sposób którego wcześniej nie doświadczyli. Niektórymi osobami może zawładnąć stres i niepewność co do własnych możliwości. Brak pewności siebie jest bardzo często spotykany przed egzaminami, ważne jest jednak żeby mu zapobiegać i go zwalczać. W przeciwnym razie może on skomplikować proces przygotowań do matury i wpłynąć na ostateczne wyniki. Dobrym pomysłem są odpowiednie ćwiczenia, zwłaszcza na forum grupy, które zwalczają tremę i pomagają w zachowaniu spokoju podczas stresujących sytuacji. W Zajączek Uczy na zajęciach dla maturzystów specjalnie wybieramy ćwiczenia wspomagające budowanie pewności siebie, aby wspierać ucznia i podwyższyć jego samoocenę.

 

Osiągnij swój wymarzony wynik z matury z niemieckiego!

Nasi lektorzy doskonale zdają sobie sprawę jak matura jest ważna. Podchodzą do każdego w indywidualny sposób i dbają o solidne przygotowanie do egzaminu. Jeśli zależy Ci na napisaniu swojego egzaminu dojrzałości na wysoki wynik, wypróbuj nasze korepetycje. Oferujemy wysokie jakościowo pakiety lekcji – zarówno indywidualne, jak i grupowe w atrakcyjnych cenach. Nie czekaj i skontaktuj się z nami, aby zagwarantować sobie sukces!

 

Niemiecki dla maturzystów - czy lekcje spełnią moje oczekiwania?

Jesteśmy w pełni świadomi, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka odgrywa dobrze zdany egzamin maturalny. Dlatego nie próżnujemy i podczas każdej z naszych lekcji robimy co w naszej mocy, aby każdemu naszemu maturzyście wyczerpująco przekazać językowe umiejętności niezbędne podczas egzaminu. Ze swojej strony oferujemy zróżnicowane formy spotkań. Oprócz standardowej (60-minutowej lekcji), mogą Państwo zakupić u nas pakiet korepetycji. Uczniowie mogą każdorazowo dokonywać zakupu przed każdą mającą odbyć się lekcją lub skorzystać z o wiele wygodniejszej i korzystniejszej cenowo formy, czyli zakupu pakietu, odpowiednio pakietu 8 lekcji lub pakietu 12 lekcji języka niemieckiego dla maturzystów. Warto zaznaczyć, iż przy zakupie pakietu, po jego zakończeniu, nic nie stoi na przeszkodzie by kontynuować naukę i dokonać zakupu kolejnego pakietu.

 

Każdorazowo przed zajęciami opracowujemy zróżnicowane materiały ułatwiające naukę i udostępniamy je naszym uczniom przed każdą lekcją. W ten sposób uczeń ma możliwość nie tylko aktywnej nauki w trakcie korepetycji, ale też przejrzenia sobie ich na spokojnie w dowolnym momencie (nawet po ukończeniu kursu). Termin zajęć ustalamy wspólnie, zajęcia mogą odbywać się zarówno wczesnym rankiem, jak również bardzo późnym wieczorem.

Nasz blog

Życzymy udanej majówki i dużo wypoczynku!

Zobacz więcej

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota January February March April May June July August September October November December
Dziś jest nasze wielkie święto! - mamy już 3 lata!

Zobacz więcej

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota January February March April May June July August September October November December
Życzymy wszystkim naszym uczniom, ich rodzinom oraz wszystkim obserwującym radosnych i...

Zobacz więcej

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota January February March April May June July August September October November December
Zobacz więcej wpisów